หลายคนอาจสงสัยว่า ทำแบรนด์อาหารเสริม จำเป็นไหมที่จะต้องขอเครื่องหมายฮาลาล ?

      วันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยนี้กันค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่า แบรนด์ของคุณจำเป็นต้องมีเครื่องหมายฮาลาลหรือไม่ เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายที่ออกโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ออกให้กับ ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น
      ปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมกว่า 2,000 ล้านคน ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียว และถ้าหากคุณอยากจะสร้างแบรนด์ จึงถือว่าจำเป็นมากที่จะต้องมีเครื่องหมายฮาลาลรับรองสินค้าของคุณ เพื่อทำให้สินค้าและแบรนด์ของคุณเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่มีจำนวนมาก หากสินค้าของคุณไม่มีเครื่องหมายฮาลาลแน่นอนว่าคุณได้เสียเปรียบคู่แข่งที่ทำสินค้าชนิดเดียวกับคุณแน่นอน การทีคุณสร้างแบรนด์และทำให้สินค้าของคุณได้เครื่องหมายฮาลาล ก็แปลว่าสินค้าของคุณจะเข้าไปมีส่วนแบ่งจากการเข้าร่วมตลาดอาหารกับประเทศที่มีชาวมุสลิมด้วย