วันนี้จะมาสรุปขั้นตอนการผลิตเครื่องแบบสั้น ๆ ขั้นตอนมาให้เข้าใจง่าย ๆ
1.เริ่มต้น ขั้นตอนแรกของการผลิตเครื่องสำอางนั้นต้องทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล(NDA) เพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา(IP)ของแบรนด์เครื่องสำอางของคุณเอง
2. เข้าใจในสินค้าของตัวเอง เราต้องกำหนดว่าอยากให้แบรนด์ของเราอยู่ตรงไหนของตลาดเพื่อที่จะได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่ง่ายต่อการกำหนาต้นทุนกำไร
3.วัตถุดิบที่ทำมาผลิต สำหรับวัตถุดิบนั้นคุณสามารถกำหนดได้ว่าให้เราใช้อะไรบ้างหรือวัตถุดิบอันไหนที่คุณต้องการให้เราหลีกเลี่ยง
4.ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เมื่อเราทำตามจากขั้นตอนที่ผ่านมาเราก็จะได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างออกมา
5.ทำแพคเก็จ ในขณะที่เราผลิตเครื่องสำอางตัวอย่างได้แล้วเราพอใจกับผลที่ออกมาเราก็มาออกแบบแพคเก็จบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องสำอาง
6.ทดสอบขั้นต้น คือการส่งเครื่องสำอางตัวอย่างนั้นไปทดสอบในห้องปฏิบัติการข้างนอกเพื่อทดสอบทางจุลชีววิทยา
7.กำหนดราคา หลังจากทดสอบทางจุลชีววิทยาที่น่าพอใจแล้วก็กำหนดราคากัน
8.การอนุมัติขั้นตอนสุดท้าย คือการระบุส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จะปรากฏขึ้นบนฉลากผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อสารต่าง ๆ ของ INCI
9.รายงานความปลอดภัยของเครื่องสำอาง คือการทำการยืนจดแจ้งผลิตภัณฑ์ต่อองค์การอาหารและยาหรือ อย.
10.ขั้นตอนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เปิดตัวเพื่อออกสู่ตลาด
นี่ก็เป็นขั้นตอนคราวของก็ผลิตเครื่องสำอางออกมา 1 ชิ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดมากกว่านี้แค่ไม่ต้องห่วงเพราะทาง เอส.พี.วาย คอสเมติก ของเราเป็นบริษัทที่รับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจรมีศักยภาพที่ผลิตออกมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมออกสู่ตลาด