ตลาดเครื่องสำอางดูแลผิวหน้ากำลังเติมโตในตลาดโลกสูงถึง 13.4 พันล้านเหรียญ ใน ปี 2025 จากงานวิจัยของ Zion Market Research ตามรายงานพบว่า ตลาดเครื่องสำอางดูแลผิวหน้ากำลังเติมโตในตลาดโลก มีมูลค่ากว่า 8.91 พันล้านเหรียญ ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกราว 13.4 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ในปี 2025 โดยในปีระหว่างปี 2018 จนถึงปี 2025 จะมีการเติบโตมากขึ้นถึง 6%
โดยประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับดูแลผิวหน้านั้นได้แก่ แป้งฝุ่น, คอนซีลเลอร์, รองพื้น, แปรง, บรอนเซอร์, และอื่น ๆ โดยที่ แป้งฝุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากในปี 2018 และมีความต้องการสูง ทั้งจากประเทศผู้พัฒนาเครื่องสำอางและประเทศผู้ผลิต นอกจากนั้น ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาจับต้องได้ และสามารถเติมโตเพิ่มขั้นอีกได้ในอนาคต
ถ้าอ้างอิงจากราคาแล้วทั้งจากตลาดราคาประหยัดละตลาดพรีเมี่ยม สินค้าราคาประหยัดจะเป็นส่วนที่คาดว่าจะเติบโตอย่างยิ่งในอนาคต เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิดหน้าในราคาที่จับต้องได้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของช่องทางการขายต่าง ๆ ทั้ง ตลาดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าร่วมถึงสุขภาพและความงาม, ร้านขายยา, ห้างสรรพสินค้า, และตลาดออนไลน์ การเติมโตของห้างสรรพสินค้านั้นจะมีการเติมโตมากกว่าที่คาดการไว้ เนื่องจากว่าเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงสินค้าและยังมีความหน้าเชื่อถือสุงมากและยังเพิ่มการรับทราบถึงโปรโมชั้นของร้านนั้นได้ด้วย
ในการผลิตเครื่องสำอางนั้นเราควรคำนึงถึง บริษัทรับผลิตครีม, โรงงานผลิตครีม, ที่มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐาน ในส่วนของบริษัท S.P.Y. cosmetic ของเรานั้นศักยภาพมากพอที่จะผลิตเครื่องสำอางที่เพียงพอต่อความต้องการเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางให้เพียงพอต่อความการของตลาดได้